27. DAG

WAFER

En wafer er en papirtynd skive silicium eller anden halvleder, eksempelvis germanium. Den er skåret af en lang cylinderformet krystal podet og trukket i en ovn. Skiven er rund, det vil sige, der mangler et segment, hvor en præcis korde løber. Dette manglende stykke beskriver waferen, lader det blotte øje vide, hvad det ikke kan se, fordi det fortæller om krystalgitterets indretning. Det er dette stykke information, der bygges på i den videre forarbejdning af waferen, hvor et et utal af integrerede kredsløb efterhånden kommer til at tegne sig på og i waferen, der tilsidst skæres i bittesmå stykker, der så får ben og slutteligt er de mikrochips, der har muliggjort de landvindinger, informationsteknologien har ført med sig de sidste halvtreds år.

Krystalgitterets orientering er afgørende, når halvlederens egenskaber skal udnyttes. Som navnet siger, ligger halvlederens ledeevne et sted mellem de virkelige lederes og isolatorers. Ved at påføre fremmedlegemer, atomer med højere eller lavere valens, kan der skabes forstyrrelsespunkter i krystalstrukturen, hvorved ledningsevnen ændres og anvendelige overgange så som dioder eller ensrettere, trioder eller transistorer og andre komponenter frembringes. En siliciumchip består af flere sådanne komponenter, og med tiden er det blevet muligt at få plads til stadigt flere sådanne, lad os sige, til-og-fra-kort på stadigt mindre plads.

I waferproduktionen er det således utroligt vigtigt, at hele processen foregår i et nærmest klinisk fnugfrit miljø og udføres af mennesker klædt i dragter og masker, der beskytter det rene silicium mod utilsigtet forurening. Den rene, pudsede og polerede wafer skal nemlig forurenes præcis dér, hvor det er hensigtsmæssigt, og inkorporationen af urenheder, der kan virke forstyrrende på den rigtige måde, sker nano-nøjagtigt.

Forunderlige mønstre tegnes, prentes, ætses og diffunderes oven på og ind i waferen med ædle metaller og andre materialer, der tillader eller hindrer strømmens passage, skaber hele vejnet, et delta af muligheder, der blot venter på at blive benyttet, afventer konsumentens ordre. EXECUTE! eller ESCAPE!

Som wafer bliver silicium vor tids raffinerede flint, der på udsøgt og udspekuleret vis lader os sande, at vi selv er ude om de værdier, betydninger, meninger, vi lægger i det.
Det er kun noget af det, denne runde papirtynde skive har tilfælles med oblaten, som det engelske ord wafer blandt andet kan oversættes til.

Mette Strømfeldt

ARKIV: ISHOCKEY/ICEHOCKEY

“Smeltetid # 3”, /Rea Pilassviita, Porvoo Finland, 1992

 

DAGENS GENSTAND: TÆNDSTIKKER/MATCHES

 

BOG:
BØJELIGT OG HENFØRT
NYT OG ÆGYPTISK
BLIDT OG ÅBEN­BART
HOLDBART OG SPÆNDENDE
FINT OG SPONTANT
ELEGANT OG OMFANGSRIGT
SLINGRENDE OG DEJLIGT
GUDDOMMELIGT OG ALSIDIGT
FORSTEMMENDE OG ANGSTFULDT
FESTLIGT OG GLAD
SMÅT OG GENNEMAR­BEJDET
GAM­MELT OG TRADITIONSRIGT
ORIGINALT OG UPRAKTISK
NEMT OG FLAMMENDE
VISIONÆRT OG SELVLÆRT
DEPRESSIVT OG OPGIVENDE
PUDSIGT OG UDØDELIGT
FLITTIGT OG SIRLIGT
SKARPT OG TORNEFULDT
SENTIMENTALT OG HENRYKT
INDE­LUKKET OG INTENST
VELKOM­PONERET OG SJOVT
LÆK­KERT OG RENT
GRÆNSELØST OG HIMMELSK
BESKT, SURT OG BRILLIANT­HVIDT