1986 CIRCLE, TRIANGLE, SQUARE

1980s Works

Mural

Køge Skitsesamling / Boholteskolen, Køge DK