1985 RYGGSKRIVER – OFFSET I DANSK BILLEDKUNST

1980s Exhibitions

Kobberstiksamlingen Statens Museum for Kunst
The National Gallery of Denmark